top of page

Defye egzamen CNA Florid la se yon opsyon ke nou vle ede w fè avèk siksè.  Videyo nan salklas sa yo montre konpetans ki nesesè yo fè bon fason pou ede w pase egzamen klinik CNA ou sèlman.  Aksè nan videyo sa yo se senkant-nèf dola pou twa mwa nan tan sa a ou ta dwe pran egzamen an.

Atansyon:
Videyo a eksplike konpetans yo an kreyòl men ou dwe pale an
angle lè w ap pran egzamen an.